top of page
  • Yazarın fotoğrafıBahattin Bakır

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT): Kullanım Alanları ve Etkisi

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), bireylerin düşünce kalıplarını ve davranışlarını dikkate alarak bir dizi psikolojik sorunu tedavi etmek için kullanılan bir psikoterapi türüdür. BDT, düşüncelerimiz ve inançlarımızın duygularımız ve davranışlarımız üzerinde büyük bir etkisi olduğu fikrine dayanır. Terapist ve danışan arasındaki işbirliğine dayalı bu terapi, danışanların sağlıksız düşünce kalıplarını tanımlamalarına ve bu düşünceleri daha sağlıklı olanlarla değiştirmelerine yardımcı olur.


BDT'nin kökenleri 20. yüzyılın ortalarına, Amerikalı psikiyatrist Aaron T. Beck'in çalışmalarına dayanır. Beck, depresyonun kökenini anlamaya çalışırken, hastalarının düşüncelerinin duygularını ve davranışlarını nasıl etkilediğini fark etti. Bu gözlemler, BDT'nin temelini oluşturan "bilişsel model"i ortaya çıkardı. Bugün BDT, dünya genelinde birçok psikoterapist ve danışman tarafından kullanılan bir terapi türüdür. Amerikan Psikiyatri Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü gibi birçok önemli sağlık kuruluşu tarafından çeşitli ruhsal rahatsızlıkların tedavisinde etkili bir yöntem olarak kabul edilir.


BDT, kişinin düşünce süreçlerini ve davranışsal tepkilerini değiştirebilecek bir dizi teknik ve strateji kullanır. Bu süreç genellikle, danışanın mevcut sorunlarına ve hedeflerine odaklanır ve genellikle kısa sürelidir. BDT'nin çeşitli şekilleri vardır, ancak genellikle seanslar boyunca öğrenilen becerilerin evde pratik yapılması gereklidir. Depresyon, anksiyete bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluk, panik bozukluk, posttravmatik stres bozukluğu, yeme bozuklukları ve uykusuzluk dahil olmak üzere bir dizi ruhsal rahatsızlık tedavisinde etkili olmuştur.


BDT'nin etkisi, geniş kapsamlı klinik araştırmalarla kanıtlanmıştır. Örneğin, 2012 yılında yayımlanan bir meta-analiz, BDT'nin anksiyete bozuklukları için diğer psikoterapi türlerinden daha etkili olduğunu buldu. Ayrıca, BDT'nin depresyon tedavisinde ilaç tedavisine eşdeğer olduğu ve bazı durumlarda ilaç tedavisine ek olarak BDT'nin daha iyi sonuçlar verdiği gösterilmiştir. BDT aynı zamanda travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) için etkili bir tedavi olarak kabul edilir. Bir dizi çalışma, BDT'nin travmatik olayları işleme ve bu tür olaylara verilen tepkileri yönetme becerisini artırdığını göstermiştir.


Sonuç olarak, BDT'nin bilişsel ve davranışsal değişiklikleri teşvik etme ve psikolojik rahatsızlıkları hafifletme yeteneği, geniş bir araştırma literatürü ile desteklenmektedir. Bu geniş etki yelpazesi ve bilimsel dayanağı sayesinde BDT, psikoterapi dünyasında giderek daha yaygın bir rol oynamaktadır.

2 görüntüleme
bottom of page